Privacybeleid

Privacy waarborgen bij Praktijk Sita

Tijdens elke vorm van contact  met U en tijdens de behandeling worden mij persoonlijke gegevens toevertrouwd. Dit proces is noodzakelijk om U op passende wijze te behandelen en deze financieel te verwerken. De gegevens uit het contactformulier en de gegevens die worden genoteerd tijdens en na de behandeling worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een softwareprogramma wat verdoet aan de meest recente eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook het declaratiesysteem is beveiligd.

Uw gegevens worden volgens de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo)  digitaal 15 jaar bewaard.

Persoon- en behandelgegevens worden  doorgegeven aan andere zorgverleners  wanneer U hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook hiervoor wordt een beveiligde vorm van email gebruikt (Zorgmail).

U heeft recht op het inzien van Uw eigen dossier en het doorvoeren van wijzigingen. Dit kan U mededelen door een verzoek in te dienen door een brief te sturen naar:

Praktijk Sita         Nimmerdorlaan 10     3612 AM Tienhoven