Privacybeleid

Privacy waarborgen bij Praktijk Sita

Tijdens de behandeling worden mij persoonlijke gegevens toevertrouwd. Dit proces is noodzakelijk om je op passende wijze te behandelen en dit financieel te verwerken. De gegevens uit het contactformulier en de gegevens die worden genoteerd tijdens en na de behandeling worden zorgvuldig verwerkt en opgeslagen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een softwareprogramma wat verdoet aan de meest recente eisen vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook het declaratiesysteem is beveiligd.

Uw gegevens worden volgens de Wet geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) digitaal 15 jaar bewaard.

Persoon- en behandelgegevens worden alleen doorgegeven aan andere zorgverleners wanneer je hiervoor toestemming hebt gegeven. Ook hiervoor wordt een beveiligde vorm van email gebruikt (Zorgmail).

Je hebt het recht op het inzien van je eigen dossier en in overleg het doorvoeren van wijzigingen. Deze wens kan je mededelen door een verzoek per brief te sturen naar:

Praktijk Sita         Nimmerdorlaan 10       3612 AM Tienhoven