Voor cliënten

Ergotherapie

Pijn en vermoeidheid, door welke klachten dan ook, kunnen je flink beperken in het uitvoeren van je dagelijkse activiteiten. Vaak spelen onbewuste patronen en overtuigingen daarin een grote rol, bijvoorbeeld  ” ik doe het niet goed genoeg”. Zo zijn perfectionisme, moeite met grenzen aangeven of erg verzorgend zijn voor anderen energievreters.

Tijdens de ergotherapie behandeling krijg je inzicht in jouw manier van denken en doen. Want hoe werkt dat met energie? En wat wil je lichaam jou vertellen door middel van je klachten? Hoe handhaaf jij je in het leven?

Van oorsprong bestaan we allemaal uit een pot vol met energie. Door bijvoorbeeld beperkende gedachten hebben we een deksel op de pot gedaan. Daardoor kan je niet meer bij je energie. Als je duidelijk hebt waaruit die deksel bestaat, kan je de pot weer open zetten en gaat de energie weer stromen. En dan krijg je de regie over je eigen leven terug.        De pijn en vermoeidheid worden anders ervaren, zijn minder ernstig of verdwijnen.

Ik begeleid je om jezelf te onderzoeken door middel van gesprekken, het bekijken van je dag- en weekritme, mindfulness en ervaringsgerichte oefeningen volgens Body & Mind Language.

Body & Mind Language (BML)                                                                                                                   

In onze maatschappij zijn we gewend om met het hoofd te werken. Daarbij wordt het lichaam vaak overgeslagen. Je hoofd en lichaam zijn echter aan elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Met BML onderzoek je wat jouw houding is ten aanzien van je problemen en leer je luisteren naar de signalen van je lichaam. Vervolgens is het ontwikkelen van een gedragsverandering heel vanzelfsprekend.

Dankzij de ergotherapie behandeling ben je weer flexibel, ervaar jij je veerkracht en plezier in het leven. Je mag van jezelf zijn wie jij bent en maakt op basis daarvan bewuste keuzes in je dagelijkse activiteiten en de uitvoering daarvan. Je doet op jouw unieke manier weer mee in de maatschappij.

Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket. Je zorgverzekeraar vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar met inachtneming van de eigen bijdrage. Voor Post-Covid ( voorheen Long-Covid)  is een traject mogelijk van 10 uur in het eerste halfjaar na de eerste behandelaar. Er is een tweede traject van 10 uur mogelijk, onder voorwaarden en binnen het juiste tijdsbestek.

Verwijzing

Voor aanvang van de behandeling bij Praktijk Sita is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk. Deze kan de arts via Zorgdomein (zoek op Praktijk Sita)  rechtstreeks naar mij toe sturen.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden uit mijn ergotherapie praktijk:

Annie had prikkelbare darmsyndroom. Zij had nog net haar opleiding met veel moeite kunnen afsluiten maar sindsdien kon zij alleen nog op de bank of in bed liggen. Zij voelde zich compleet futloos en had veel pijn. Na de behandelingen voelde zij haar levenslust weer. Zij kon weer genieten van het leven en had werk gevonden dat heel goed bij haar paste.

Bea had fibromyalgie. Zij kon geen zware huishoudelijke taken aan en had moeite met haar leidinggevende. Zo gaf o.a. het uitwringen van een schoonmaakdoekje veel pijn in de polsen. Zij bleek zichzelf bij haar leidinggevende “uit te wringen”, door zich aan te passen aan hem ten kostte van haarzelf. Na dit inzicht kon zij haar huis weer schoonmaken zonder pijnklachten. En op haar werk stond zij zichzelf toe trouw te blijven aan haarzelf. Wanneer de pijn in de polsen weer opspeelde, wist zij dat zij zich aanpaste aan de ander en kon zij direct andere keuzes maken in haar gedrag.

Corry stond steeds klaar voor anderen, met een burn-out tot gevolg. Zij werkte in een mannenomgeving. Zij werd tijdens vergaderingen extreem moe. Zij bleek de mensen om haar heen scherp in de gaten te willen houden. Dit inzicht herinnerde haar aan ongepast gedrag van een huisvriend van de familie in haar lagere schooltijd, welke zij toen niet kon delen met haar ouders. Hieruit was een verhoogde alertheid ontstaan, welke veel energie kostte. Nu kon zij dit loslaten en vanuit rust de situatie op het werk beoordelen. Dit kostte veel minder energie. Zij kon het werk naar tevredenheid hervatten.