Voor cliënten

Ergotherapie

De ergotherapeut onderzoekt samen met je hoe je de dagelijkse activiteiten uitvoert. Pijn en vermoeidheid kunnen je flink beperken. Vaak spelen bepaalde overtuigingen daarin een grote rol, bijvoorbeeld ” ik doe het niet goed genoeg”. Ook moeizaam grenzen aangeven of erg verzorgend zijn voor anderen zijn energievreters.

Tijdens de ergotherapie behandeling krijg je inzicht in jouw manier van denken en doen. Door de bewustwording kan je je activiteiten vervolgens op een andere manier uitvoeren. Zo krijg je weer regie over je eigen leven. Je ervaart weer een zinvol bestaan. De pijn en vermoeidheid worden anders ervaren, zijn minder ernstig of verdwenen.

Ik begeleid je om jezelf te onderzoeken door gesprekken, het onderzoeken van je dag- en weekritme, het uitvoeren van activiteiten, mindfulness en ervaringsgerichte oefeningen volgens Body & Mind Language

Body & Mind Language (BML)                                                                                                                    In onze maatschappij zijn we gewend om met het hoofd te werken. Daarbij wordt het lichaam soms overgeslagen. Je hoofd en lichaam zijn echter aan elkaar verbonden. Met BML leer je luisteren naar je lichaam. De pijn en vermoeidheid hebben jou namelijk iets te vertellen. Wanneer je die boodschap begrijpt, is het ontwikkelen van een gedragsverandering heel vanzelfsprekend.

Dankzij de ergotherapie behandeling maak je bewuste keuzes in je dagelijkse activiteiten en de uitvoering daarvan. Je bent weer flexibel, ervaart veerkracht en plezier in het leven. Je kan op jouw unieke manier weer meedoen in de maatschappij.

Vergoeding

Ergotherapie zit in het basispakket. Je zorgverzekeraar vergoedt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar met inachtneming van de eigen bijdrage.

Verwijzing

Voor aanvang van de behandeling bij Praktijk Sita is een verwijzing van de huisarts of specialist noodzakelijk.

Voorbeelden

Hier volgen enkele voorbeelden uit mijn ergotherapie praktijk:

Annie had fibromyalgie en kon niet schoonmaken in huis. Het uitwringen van een schoonmaakdoekje gaf veel pijn in de polsen. Toen zij de betreffende beweging maakte, kwam zij tot de verrassende conclusie dat zij zichzelf uitwrong. Zij bleek zich bij haar leidinggevende aan te passen ten kostte van haarzelf. Vervolgens oefende zij om op passende wijze voor zichzelf opkomen. Eenmaal thuis kon zij tot haar eigen verbazing haar huis weer schoonmaken zonder pijnklachten bij het uitwringen van het schoonmaakdoekje. Haar lichaam hoefde haar niet meer de waarschuwing te geven, want zij had de boodschap begrepen. Wanneer vervolgens de pijn in de polsen weer opspeelde wist zij dat zij zich aanpaste aan de ander en kon zij direct andere keuzes maken in haar gedrag.

Bea had chronische pijn en kon haar verstelwerk niet meer doen. Het vasthouden van de naald en kleding deed veel pijn aan haar onderarmen. Toen zij de betreffende beweging maakte, kroop de pijn omhoog tot in de schouders, wat voelde als druk op de schouders. Dat herinnerde haar aan de druk die haar ouders haar oplegden. Zij kon nu besluiten daar niet meer aan te voldoen. Voortaan zou zij kleine beetjes tegelijk verstellen in plaats van de hele stapel in één keer af te maken.

Corry stond steeds klaar voor anderen. Zij had dan ook op het werk teveel gegeven met een burn-out tot gevolg. Zij werd zich bewust dat zij zoveel energie stopte in het werk om waardering van de ander te ontvangen.                                                                                                                                                            Ook was zij na vergaderingen extreem moe. Zij werd zich bewust dat zij op het puntje van haar stoel zat en onrustig rond keek. Zij wilde de mensen om haar heen in de gaten wilde houden. Tijdens de behandeling kwam de herinnering boven van ongepast gedrag van een huisvriend in haar lagere schooltijd, welke zij toen niet kon delen met haar ouders. Hieruit was een verhoogde alertheid ontstaan, wat veel energie kostte. Door de bewustwording kon zij zichzelf nu toestaan om achterin de stoel te gaan zitten tijdens vergaderingen en vanuit rust de situatie te beoordelen. Dit kostte veel minder energie. Door alle inzichten en gedragsveranderingen verloor zij haar energie niet meer in de werksituatie. Zij kon het werk naar tevredenheid hervatten.